NODERĪGI KONTAKTI


Agnese Zagorska, Mg.psych.

Psihologa privātprakse
Elizabetes iela 31, Rīga

tārunis: 22015135
epasts: info@mentaltalk.lvKrīžu un konsultāciju centrs
“Skalbes”

Krīzes talrunis darbojas 24/7:
LMT: +371 6 7222922
Bite: +371 2 7722292
web: skalbes.lv
Biedrība “Skalbes” nodrošina vienīgā diennakts
Krīzes tālruņa pakalpojumu Latvijā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs

Tvaika iela 2, Rīgā, LV 1005
web: rpnc.lv
Uzņemšanas nodaļa:
tālr. 67080142
(strādā 24/7)

Ambulatori konsultatīvā nodaļa
reģistratūra – tālr. 67080193
(darbdienās no 9:00 – 16:00)

Pusaudžu atbalsta grupa
tālr. 67819764

Lielākā psihiatriskās un narkoloģiskās
ārstniecības iestāde Latvijā,
kas nodrošina viegli pieejamu
psihiatrisko un narkoloģisko ārstniecību.


Ambulatorais centrs
„Pārdaugava”

Ļermontova iela 1, Rīgā, LV 1002
web: rpnc.lv
reģistratūras tālrunis:
67715108 (no 8:00 – 16:00)


Ambulatorajā centrā ir pieejamas
psihiatru konsultācijas. Tiek izzināta
pacienta garīgās veselības situācija
un ieteikta turpmākā rīcība veselības
uzlabošanai.

Ambulatorajam centram „Pārdaugava”
ir Dienas Stacionārs.
web: rpnc.lv

Ārstēšanai dienas stacionārā tiek izmantota jauna,
mūsdienīga multidisciplinārās komandas metode.
Komandu veido psihiatrs, medmāsa, klīniskais psihologs,
mākslas, mūzikas, kā arī ergo un fizioterapeiti
un sociālais darbinieks.
Ārstēšanās dienas stacionārā ir bez maksas.
Lai iestātos dienas stacionārā, nepieciešams
psihiatra nosūtījums, ģimenes ārsta vai
cita speciālista nosūtījums nav nepieciešams.


Ambulatorais centrs
„Veldre”

Veldres iela 1a, Rīgā, LV 1064
web: rpnc.lv
reģistratūras tālrunis:
67819748 (no 8:00 – 16:00)


Ambulatorajā centrā ir pieejamas
psihiatru konsultācijas. Tiek izzināta
pacienta garīgās veselības situācija
un ieteikta turpmākā rīcība veselības
uzlabošanai.

Ambulatorajam centram „Veldre”
ir Dienas Stacionārs.
web: rpnc.lv

Ārstēšanai dienas stacionārā tiek izmantota jauna,
mūsdienīga multidisciplinārās komandas metode.
Komandu veido psihiatrs, medmāsa, klīniskais psihologs,
mākslas, mūzikas, kā arī ergo un fizioterapeiti
un sociālais darbinieks.
Ārstēšanās dienas stacionārā ir bez maksas.
Lai iestātos dienas stacionārā, nepieciešams
psihiatra nosūtījums, ģimenes ārsta vai
cita speciālista nosūtījums nav nepieciešams.


VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””

Filozofu ielā 69, Jelgava, LV-3008
web: gintermuiza.lv
reģistratūras tārunis: 63022770

Neatliekamā narkoloģiskā palīdzība
tārunis: 63012558; 63007154

Augsti kvalificētas un profesionālas stacionārās
un ambulatorās psihiatriskās un narkoloģiskās
palīdzības sniegšana akūtu un hronisku slimību
un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un
pacientu rehabilitācijā.


Minesotas programma

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Filozofu ielā 69, Jelgava, LV-3008
dežuranta tārunis: 63022483; 25731229
speciālistu tārunis: 63020347
(zvanīt ieteicams darba dienās
plkst. 8:00- 8:30 un 12:30-13:00)

“Akrona 12” SIA, atkarīgo
pacientu rehabilitācijas centrs

Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga, LV-1015
tārunis: 27586524; 67586524
web: akrona12.lv
epasts:akrona12@mailbox.riga.lv

Attīstītākajās pasaules valstīs Minesotas
programma ir atzīta kā perspektīvākā
palīdzība cilvēkiem, kuri cieš no atkarības.
Programma dod iespēju un iemāca
cilvēkam izdarīt brīvprātīgu, apzinātu
izvēli par labu atturībai.