profile picture

PSIHOLOĢISKĀ PALĪDZĪBA, PSIHOLOGS RĪGĀ
Elizabetes iela 31

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI!

E-pasts: info@mentaltalk.lv; agnese.zagorska@gmail.com
Tālr. +371 22015135

PAR MANI

Mg.psych. Agnese Zagorska

Sertificēta klīniskajā un veselības psiholoģijas jomā (Sertifikāts Nr. 1300712)

Doktorantūras studente klīniskajā psiholoģijā, personības traucējumu jomā

Lektore Latvijas Universitātes psiholoģijas maģistra studiju programmai (Klīniskā psiholoģija, Prakse psiholoģiskajā izpētē)

Specializējos darbā ar pusaudžiem un jauniešiem personības un emocionālu grūtibu/traucējumu (piem., Robežstāvokļa traucējumi), disociatīvu traucējumu, ēšanas traucējumu, trauksmes traucējumu, garastāvokļa traucējumu gadījumos, LGBTQ klientiem (dzimumidentitātes un seksuālās identitātes jautājumi, dzimuma disforija, transpersonas), klientiem ar vardarbības vai citu psiholoģiski traumatisku pieredzi, fobisku trauksmainību, obesīvi kompulsīviem traucējumiem, šizofrēniskā spektra traucējumiem.

Savā praksē izmantoju integratīvu psihoterapijas pieeju. Pielāgojot katra klienta individuālajām vajadzībām, interesēm un personībai, tiek integrētas kognitīvi biheiviorālās terapijas, dialektiski biheiviorālās terapijas, shēmu terapijas, mentalizācijā balstītas terapijas, kognitīvi analītiskas terapijas metodes. 

Integratīva psihoterapijas pieeja sniedz klientam iespēju sev piemērotā, drošā un nepiespiestā vidē attīstīt emociju regulācijas, distresa tolerances, apzinātības, strappersonu attiecību prasmes, kā arī atpazīt un mainīt ilgstošus, neelastīgus, traucējošus uzvedības un domāšanas modeļus, tādējādi uzlabojot savu dzīves kvalitāti un labsajūtu.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Profesionālo un personīgo pieredzi esmu papildinājusi, gan izglītojoties Latvijā, gan vairākus gadus dzīvojot Lielbritānijā un iepazīstot cilvēku personību no dažādu un daudzveidīgu kultūrvides un dzīves gājumu skatu punkta. Strādājot krīzes centrā un veicot psiholoģisko rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm, esmu guvusi pieredzi starpinstitucionālas sadarbības veidošanā ar sociāliem dienestiem, bāriņtiesām, policiju.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Ambulatorais centrs “Pārdaugava” – darbs multidisciplinārā rehabilitācijas komandā, psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar biedrību “Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm” – Atbalsta grupu vadītāja; “Atbalsta grupa viena vecāka ģimenēm

“Eiropas Sociālā fonda projekts – “PuMPuRS” – Atbalsts izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Latgales reģionālais atbalsta un krīzes centrs “Rasas pērles” – psiholoģiskā rehabilitācija vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm, psiholoģiskā izpēte

“VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” – psiholoģiskā izpēte

Mental Talk 2020 © Visas tiesības aizsargātas

×

Sveiki!

Droši raksti nospiežot zemāk, ja vēlies pieteikties sarunai vai Tev ir kādi citi precizējoši jautājumi.

× PIESAKIES SARUNAI!