Post thumbnail
KAS IR ROBEŽSTĀVOKĻA PERSONĪBAS TRAUCĒJUMI (RPT)?


Ir dažādas ārstēšanas metodes, kas var palīdzēt, ja Tev ir RPT, kā piemēram pishoterapija un medikamentoza ārstēšana.

Vai es varu atveseļoties no RPT?

Jā – kad Tu atrodi sev piemērotu ārstēšanas metodi, ir liela iespēja, ka Tu vari atveseļoties. Agrāk ārsti domāja, ka RPT nav ārstējami, tomēr jaunākie pētījumi ir pierādījuši pretējo. Nesens pētījums uzrādīja, ka 85% no cilvēkiem kuri saņēma ārstēšanu, pēc 10 gadiem neuzrādīja pietiekai daudz RPT simptomu, lai atkārtoti klasificētos šai diagnozei (9;10;11) (lai gan nav nepieciešami 10 gadi, lai sasniegtu atveseļošanās fāzi)

Tomēr, ir būtiski atcerēties, ka atveseļošanās ir kā ceļojums, kas ne vienmēr būs vienkāršs. Tev varētu palīdzēt, ja Tu vairāk koncentrētos uz sevis iepazīšanu un jaunu, spēcīgāku psiholoģisko aizsargmenhānismu un stratēģiju apgūšanu un mazāk censtos atbrīvoties no katra RPT simptoma.


Psihoterapija

RPT ārstēšana parasti ietver psihoterapiju, ņemot vērā, kāda veida psihoterapija ir Tev vislabāk piemērota un pieejama reģionā, kurā tu dzīvo, Tev varētu palīdzēt sekojoši psihoterapijas veidi:

  • Dialektiski Biheiviorālā Terapija (DBT) – psihoterapijas veids, kas attīstījies speciāli RPT ārstēšanai. Tiek izmantota gan individuālā, gan grupu terapija, kurā Tev palīdz iemācīties prasmes, kā pārvaldīt savas emocijas un stresu, kā arī efektīvas starppersonu attiecību veidošanas prasmes
  • Mentalizācijā Balstīta Terapija (MBT) – ilgtermiņa psihoterapija, kuras mērķis ir uzlabot Tavas spējas atpazīt un izprast savu un citu cilvēku psihisko stāvokli, un palīdzēt Tev izprast domas par sevi un citiem, lai noskaidrotu vai tās ir patiesas un pamatotas.
  • Kognitīvi Biheiviorālā Terapija (KBT) – psihoterapijas veids, kuras mērķis ir palīdzēt Tev izprast kā Tavas domas un pārliecības ietekmē Tavas izjūtas un uzvedību. Terapijas sesijās Tu iemācies aizstāt negatīvos domāšanas modeļus ar pozitīviem.
  • Kognitīvi Analītiskā Terapija (KAT) – KAT savieno KBT praktiski izmantojamās metodes ar fokusu uz attiecībām starp Tevi un terapeitu. Tas var palīdzēt Tev pārdomāt kā Tu veido attiecībās ar cilvēkiem, tai skaitā sevi, un kā šie attiecību modeļi ir veidojušies.
  • Citi psihoterapijas veidi – Tev varētu būt piemēroti arī citi terapijas veidi, kā piemēram, psihodinamiskā terapija, interpersonālā terapija, shēmu terapija vai mākslas terapija.

Medikamenti

Nav specifisku licenzētu medikamentu tieši RPT ārstēšanai, tomēr Tavs ārsts var Tev piedāvāt tādus medikamentus, kā antidepresanti, antispihotiskie medikamenti vai garastāvokļa stabilātori, lai palīdzētu mazināt simptomus, kas rodas RPT rezultātā.

Pirms ārsts izraksta Tev jebkādus medikamentus, viņam būtu nepieciešams izskaidrot, kam medikamenti paredzēti un izrunāt iespējamās blakusparādības un alternatīvas ārstēšanas metodes.



KAS IZRAISA ROBEŽSTĀVOKĻA PERSONĪBAS TRAUCĒJUMUS (RPT)?

VAI MAN IR SLIKTA PERSONĪBA?

KĀ IR DZĪVOT AR ROBEŽSTĀVOKĻA PERSONĪBAS TRAUCĒJUMIEM (RPT)?

KĀ ES VARU SEV PRAKTISKI PALĪDZĒT TIKT GALĀ AR SPĒCĪGĀM EMOCIJĀM?

KĀ ES VARU VEICINĀT SAVU PSIHOLOĢISKO LABKLĀJĪBU ILGTERMIŅĀ?

VAI MANA DIAGNOZE VARĒTU BŪT KĻUDAINA



References:

(9) Gunderson, J.G., Stout, R.L., McGlashan, T.H., Shea, M.T., Morey, L.C., Grilo, C.M., et al. (2011). Ten-year course of borderline personality disorder: psychopathology and function from the Collaborative Longitudinal Personality Disorders study. Archives of General Psychiatry, 68(8),827-837.

(10) Zanarini, M.C., Frankenburg, F.R., Reich, D.B., Silk, K.R., Hudson, J.I., McSweeney, L.B. (2007) The subsyndromal phenomenology of borderline personality disorder: a 10-year follow-up study. American Journal of Psychiatry, 164(6), 929-935.

(11) Zanarini, M.C., Frankenburg, F.R., Reich, D.B., Conkey, L.C., Fitzmaurice, G.M. (2015). Rates of psychiatric treatment reported by patients with borderline personality disorder and other personality disorders over 16 years of prospective follow-up. Psychiatric Services, 66(1), 15-20.

Categories:

Tags:

 Mental Talk 2020 © Visas tiesības aizsargātas

×

Sveiki!

Droši raksti nospiežot zemāk, ja vēlies pieteikties sarunai vai Tev ir kādi citi precizējoši jautājumi.

× PIESAKIES SARUNAI!